Het (vol)gestorte aandelenkapitaal is het deel van het geplaatste kapitaal waarvan de onderneming daadwerkelijk gelden heeft ontvangen. Dit is dus het volgestorte deel van het geplaatst kapitaal.