Een getuigschrift is een verklaring van de werkgever dat de werknemer gedurende een bepaalde periode bij de werkgever in dienst is geweest. Als de werknemer om een getuigschrift verzoekt, dan is de werkgever verplicht om bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst een dergelijk getuigschrift te verstrekken.