Een gezagsverhouding is vaak hét beslissende kenmerk voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Een gezagsverhouding uit zich in de ondergeschiktheid van de werknemer ten opzichte van de werkgever.