Goodwill is kort gezegd de meerwaarde van een onderneming, bovenop de waarde van de activa en passiva.

Ondernemingsgoodwill

Er bestaan twee soorten goodwill: ondernemingsgoodwill en persoonlijke goodwill. Alleen  ondernemingsgoodwill heeft effect op de waarde van een onderneming.

In de praktijk blijkt dat het vraagstuk van goodwill vaak lastige materie betreft. Heeft u terzake vragen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met een van onze bedrijfsjuristen.