Een handelsagent handelt in beginsel in naam van de principaal (de opdrachtgever) en treedt zodoende voor diens rekening en risico op. De handelsagent ontvangt normaliter een commissie (vergoeding) voor transacties waarbij hij heeft bemiddeld.

Agentuurovereenkomst

Bij een agentuurovereenkomst bemiddelt de handelsagent dus in opdracht van de principaal bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen de principaal en derden.