Bij huurkoop wordt de koper juridisch eigenaar als alle betalingstermijnen zijn voldaan. Deze overdracht van eigendom geschiedt van rechtswege bij huurkoop.