Wat is een huurovereenkomst?

Een huurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij (verhuurder) zich verplicht om aan de andere partij (huurder) een zaak in gebruik te geven, terwijl de huurder verplicht is tot doen van een tegenprestatie (het betalen van de overeengekomen huurprijs).