De jaarrekening is het financiële eindverslag van een onderneming en geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een onderneming.

In een jaarrekening staan doorgaans een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op beide.

Jaarrekening en termijnen

Binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar moet het bestuur van een besloten vennootschap de jaarrekening opmaken en voorleggen aan de aandeelhouders. De aandeelhouders kunnen het bestuur vervolgens maximaal 6 maanden uitstel verlenen.

De aandeelhouders hebben hierna 2 maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening. Na deze vaststelling moet de jaarrekening uiterlijk binnen 8 dagen worden gedeponeerd.

Heeft u vragen met betrekking tot de jaarrekening of wilt u terzake meer informatie ontvangen? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met een van onze bedrijfsjuristen.