Jurisprudentie is het geheel (verzameling) van uitspraken van rechters.