Als aannemer besteedt u waarschijnlijk wel eens een opdracht uit aan een onderaannemer. De onderaannemer draagt in een dergelijk geval premies af voor loonbelasting en volks- en werknemersverzekeringen van het personeel die de opdracht uitvoert. De aannemer kan echter aansprakelijk worden gesteld voor loonheffingen en omzetbelasting wanneer de uitlener van deze arbeidskrachten de heffingen niet betaalt. Dit wordt ook wel ketenaansprakelijkheid genoemd.