Een kettingbeding is een clausule/bepaling in een overeenkomst die opvolgend wordt opgelegd aan nieuwe eigenaren van bijvoorbeeld een onroerend goed.

Vaak staat een ketting beding in koopovereenkomsten.

Kettingbeding en boetebeding

Aan een kettingbeding is vaak een boetebeding gekoppeld.