Een kort geding is een spoedprocedure, waarin de rechter kan worden gevraagd om voorlopige maatregelen te treffen omdat een gewone procedure niet kan worden afgewacht. Een gewone procedure duurt vaak veel langer. De voorzieningenrechter van de rechtbank behandelt dergelijke spoedeisende zaken in een kort geding.

Om een kort geding aanhangig te maken, dient er sprake te zijn van een spoedeisend belang. Bij de vraag of een bepaald belang spoedeisend is, zal de rechter de belangen van beide partijen tegen elkaar afwegen.