De loondoorbetalingsverplichting houdt in dat de werkgever bij ziekte/arbeidsongeschiktheid van de werknemer verplicht is het loon gedurende maximaal 104 weken door te betalen. In de wet is geregeld dat werknemers gedurende deze 104 weken recht hebben op doorbetaling van 70% van het loon.