De naamloze vennootschap (NV) is een is een vennootschap waarvan het kapitaal is verdeeld in aandelen, net als de BV. Een verschil met de BV is echter dat de aandelen van een NV in beginsel vrij overdraagbaar zijn.