Naburige rechten zijn de rechten die dienen ter bescherming van de prestaties van bijvoorbeeld uitvoerende kunstenaars en filmproducenten. Naburige rechten zijn verwant aan het auteursrecht.
Evenals bij het auteursrecht, zijn er voor het verkrijgen van naburige rechten geen formaliteiten vereist.