Bij natrekking gaat een kleinere, op zich zelfstandige zaak, deel uitmaken van een grotere zaak. De eigendom van de kleinere zaak gaat hierbij teniet. Als voorbeeld kan gelden een gebouw dat op een stuk grond wordt gevestigd. De eigenaar van het stuk grond is in beginsel dan ook eigenaar geworden van het gebouw (indien het gebouw (direct of indirect) duurzaam met de grond is verenigd).

Soorten natrekking

De wet onderscheidt twee vormen van natrekking: horizontale (bestanddeelvorming) en verticale natrekking (door de grond). Van horizontale natrekking is bijvoorbeeld sprake indien een installatie onderdeel is gaan uitmaken van een gebouw waarin de installatie is geïnstalleerd. Van verticale natrekking is bijvoorbeeld sprake in het bovengenoemde geval, waarbij de eigenaar van een stuk grond ook eigenaar is geworden van het gebouw dat daarop is gebouwd.