Non-conformiteit houdt in dat een verkochte zaak (bijvoorbeeld een verkocht product) niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de (koop)overeenkomst daarvan mocht verwachten.

Wat de koper precies mocht verwachten is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval, waaronder de aard van het gekochte product en eventuele mededelingen van de verkoper. Een andere mogelijke relevante omstandigheid is de prijs van het product.