Het nominaal aandelenkapitaal is het bedrag dat juridisch aan aandelen verbonden is en feitelijk gelijk is aan het geplaatst aandelenkapitaal.