Met de juridische term ‘om niet’ wordt aangegeven dat iets gebeurt zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat.

Om baat

Tegenover om niet staat de term om baat.  Dit betekent eigenlijk dat wel een tegenprestatie aanwezig is.