Een one-tier board is een eenlaags (ook wel: monistisch) bestuursmodel. In dit bestuursmodel maken de toezichthouders (commissarissen) deel uit van het bestuur. In een onderneming komt er dan dus één bestuur waarin zowel de ‘directie’ als de toezichthouders zitten.

In Nederland is deze bestuursvorm nog vrij nieuw (2013), maar in de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië wordt hij veelvuldig gebruikt.