Een opschortende voorwaarde is een voorwaarde in een overeenkomst die bepaalt dat de overeenkomst pas in werking treedt indien een bepaalde gebeurtenis zich voordoet.

Verschil opschortende voorwaarde en ontbindende voorwaarde

Een rechtshandeling onder ontbindende voorwaarde heeft werking tot het moment van vervulling van de ontbindende voorwaarde, terwijl een rechtshandeling onder opschortende voorwaarde werking heeft vanaf het moment van vervulling van de opschortende voorwaarde.