Een overeenkomst van opdracht is een overeenkomst waarbij wordt afgesproken dat de ene partij ten behoeve van een ander werkzaamheden verricht.

Overeenkomst van opdracht

De wettelijke definitie van een overeenkomst van opdracht is: “de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten, die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken”.