De raad van commissarissen is het toezichthoudende orgaan van onder meer naamloze vennootschappen  en besloten vennootschappen.

De raad van commissarissen houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de vennootschap en op het beleid van het bestuur.

Structuurvennootschap

Binnen een structuurvennootschap heeft de raad van commissarissen een verregaande bevoegdheid zoals het benoemen en ontslaan van bestuurders.