Een raamovereenkomst is bedoeld voor het plaatsen van een stroom van toekomstige opdrachten. Het is dus een overeenkomst tussen één of meer aanbestedende diensten en één of meer ondernemers.