De “ragetlieregel” bepaalt dat een contract voor bepaalde tijd dat binnen drie maanden volgt op een contract voor onbepaalde tijd alleen van rechtswege eindigt als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd door een rechtsgeldige opzegging via UWV of ontbinding door de kantonrechter is geëindigd. Deze ragetlieregel volgt uit een arrest van de Hoge Raad uit 1986 (HR Ragetlie/SLM).

Houd dus rekening met deze ragetlieregel!

Vragen met betrekking tot de ragetlieregel

Heeft u vragen met betrekking tot de ragetlieregel of andere arbeidsrechtelijke vragen? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met een van onze bedrijfsjuristen.