Het recht van reclame is een bijzonder terugvorderingsrecht. Bij uitoefening van het recht van reclame ontbindt de verkoper de koopovereenkomst en kan hij tevens de overgedragen zaak als eigenaar revindiceren (terugvorderen).

Wat vaak wordt vergeten, is dat het recht van reclame door het uitspreken van een faillissement in beginsel niet zijn werking verliest.

Juridisch advies over het recht van reclame

Het recht van reclame is een recht dat vaak vergeten wordt. Wilt u meer informatie over het recht van reclame, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.