Een rechtshandeling is een handeling uitgevoerd door een natuurlijk persoon of rechtspersoon met de bedoeling een bepaald rechtsgevolg tot stand te brengen.

De wet bepaalt dat een rechtshandeling een op een rechtsgevolg gerichte wil vereist die zich door een verklaring heeft geopenbaard.

Een voorbeeld van een rechtshandeling is het kopen van een auto. In een dergelijke situatie sluit de koper een koopovereenkomst af met de verkoper met betrekking tot de auto.

Er zijn twee soorten rechtshandelingen: de eenzijdige en de meerzijdige rechtshandelingen.