Een rechtspersoon is/zijn groepen van personen of organisatievorm waaraan de hoedanigheid van subject van recht uitdrukkelijk of indirect is toegekend. Onder meer de naamloze en besloten vennootschap hebben rechtspersoonlijkheid. Deze entiteiten kunnen aldus deelnemen aan het economisch verkeer.