Een registergoed is een goed dat volgens de wet moet worden ingeschreven in bepaalde registers zoals grond, huizen, vliegtuigen en schepen. Door de inschrijving kan iedereen zien aan wie het registergoed toebehoort. Ook kan door de inschrijving worden nagegaan of er een ander zakelijk recht (bijvoorbeeld het recht van hypotheek) op het registergoed rust.