Het retentierecht is een recht van de schuldeiser om een goed dat hij onder zich heeft niet af te geven aan de schuldenaar zolang zijn of haar prestatie/inspanning niet is betaald.

Het retentierecht is een opschortingsrecht en kan in beginsel worden uitgeoefend op zowel roerende als onroerende zaken.