De rol is een lijst van zaken die op de zitting behandeld worden, waarbij aangegeven wordt welke stukken uitgewisseld moeten worden tussen partijen.

Rolzitting

Een rolzitting is een gerechtelijke zitting met een administratief karakter. Op een rolzitting worden bijvoorbeeld nieuwe zaken aanhangig gemaakt.