Slaafse nabootsing is het ongeoorloofd (en onnodig) namaken van andermans product of dienst.

Het uitgangspunt is dat de vrijheid om producten een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven voorop staat. Het nabootsen van een product of dienst dat niet langer wordt beschermd door het intellectuele eigendomsrecht is in beginsel toegestaan.

Ongeoorloofde slaafse nabootsing

Het nabootsen is alleen dan ongeoorloofd, indien men ‘zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring (bij het publiek) sticht’.

Op het leerstuk van de slaafse nabootsing zijn de regels omtrent de onrechtmatige daad van toepassing (artikel 6:162 BW).