Een sociaal plan is een door de werkgever opgestelde collectieve regeling waarin doorgaans staat omschreven hoe een reorganisatie precies gaat verlopen en welke voorzieningen daarbij getroffen gaan worden voor de werknemers die hun baan gaan kwijtraken. Het gaat hierbij vaak om een collectief ontslag.

Zoals op onze pagina over collectief ontslag is te lezen, is van een collectief ontslag sprake indien 20 werknemers of meer binnen een termijn van drie maanden ontslagen gaan worden.

Het initiatief voor het opstellen van een sociaal plan komt van de werkgever. Vaak wordt een sociaal plan met de vakbonden afgesloten. Maar een sociaal plan kan ook in overleg met de ondernemingsraad vastgesteld worden. Ook kan een werkgever besluiten om zelf een sociaal plan op te stellen.

Heeft u als werkgever of als werknemer vragen over (de uitleg van) een sociaal plan? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met een van onze bedrijfsjuristen.