Een sommatie is een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde termijn een wettelijke of contractuele verplichting na te komen.