Werkgevers maken vaak gebruik van stagiairs. Een stagiair komt meestal in het kader van een opleiding ervaring opdoen op de werkvloer. Doorgaans zullen de afspraken tussen de ‘werkgever’ (hierna: stagegever) en de stagiair worden vastgelegd in een stageovereenkomst. De stageovereenkomst is niet wettelijk geregeld.

Stageovereenkomst of arbeidsovereenkomst?

Het is doorgaans de bedoeling van de stagegever om geen arbeidsovereenkomst tot stand te brengen, doch slechts een stageovereenkomst. Vaak zijn de stagewerkzaamheden gericht op het opdoen van ervaring als onderdeel van een opleiding, waardoor stagiaires eigenlijk meer te vergelijken zijn met studenten in plaats van medewerkers die productief werk leveren. Maar bij twijfel kan de stagegever het risico lopen dat de stagiair wordt aangemerkt als een ‘echte’ werknemer. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn indien het ‘leerelement’ van de stagiair niet meer centraal staat, maar juist meer productieve arbeid.