Een statutair directeur wordt door de aandeelhouders (of soms de raad van commissarissen) van de B.V. of N.V. als bestuurder benoemd. Een statutair directeur is hiermee een werknemer met een bijzondere rechtspositie. Een statutair directeur is dus anders dan een ‘gewone’ directeur.

Ontslag van een statutair directeur

Als een onderneming vindt dat een statutair directeur niet goed functioneert en hem of haar voor ontslag wil aandragen, dan moet dit besluit eerst worden voorgelegd aan de algemene vergadering (voorheen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders). Dit is anders dan bij een gewone directeur (werknemer).