Voor het aanvragen van een faillissement dient in ieder geval sprake te zijn van pluraliteit van schuldeisers, met andere woorden dient de schuldenaar meerdere schuldeisers te hebben. De aanvrager van het faillissement zal minstens één zogeheten steunvordering moeten aandragen.