Subrogatie betekent dat een vordering overgaat op een andere eigenaar (een derde). De wet bepaalt wanneer subrogatie zich voor doet. Subrogatie is eigenlijk een bijzondere vorm van het regresrecht.

Het regresrecht is het recht om terug te vorderen wat iemand heeft betaald voor een ander, bijvoorbeeld voor een hoofdelijke medeschuldenaar.