Surseance van betaling is een uitstel van betaling wanneer uw onderneming in financiële nood verkeert. Surseance van betaling is bedoeld voor gevallen waarin nog een mogelijkheid bestaat dat de onderneming te redden is en om een faillissement te vermijden.

Surseance van betaling houdt kort gezegd in dat u gedurende een bepaalde periode uitstel van betaling krijgt.