Bij thuiswerken worden ‘normale’ werkzaamheden niet vanuit kantoor, maar vanuit huis verricht. Werkgevers zijn soms voorzichtig om thuiswerken toe te staan.

Problemen met betrekking tot thuiswerken kunnen liggen in het feit dat de werkgever minder controle op de werkzaamheden van de werknemer heeft en dat sommige werkzaamheden zich simpelweg niet goed lenen voor thuiswerk.

Thuiswerken en arbeidsrecht

Op thuiswerken is ‘gewoon’ het reguliere arbeidsrecht van toepassing. Thuiswerken valt ook onder de Arbeidsomstandighedenwet. Ook draagt de werkgever ten aanzien van de thuiswerkplek een zorgplicht. De werkgever dient zorg te dragen voor een goede thuiswerkplek voor de werknemer. Het is hierbij belangrijk dat de werkgever de werknemer goed inlicht over de arbeidsomstandigheden tijdens het thuiswerken.