Het two-tier boardmodel, ook wel het dualistische bestuursmodel, bestaat uit twee organen: het bestuur, dat zich bezighoudt met de de dagelijkse gang van zaken binnen een onderneming (uitvoerende zaken) en de Raad van Commissarissen, die toezicht houdt.