Met uitvoerbaar bij voorraad wordt bedoeld de mogelijkheid om een uitspraak onmiddellijk uit te voeren hoewel de hoofdzaak of het hoger beroep nog niet is afgedaan.