Een uitzendbeding is een beding dat in een uitzendovereenkomst wordt opgenomen. Een uitzendbeding houdt in dat de overeengekomen uitzendovereenkomst automatisch eindigt als de onderneming waar de uitzendkracht werkt (de zogeheten ‘inlener‘) de opdracht beëindigt.

Op grond van de wet is een uitzendbeding niet meer geldig als de uitzendkracht in meer dan 26 weken werkzaamheden voor het uitzendbureau heeft verricht, tenzij in een CAO een langere termijn is vastgesteld.