VAR staat voor Verklaring arbeidsrelatie. Met een VAR-verklaring (hierna: VAR) wordt opdrachtgevers duidelijkheid gegeven of zij een zelfstandige inhuren en niet later alsnog loonheffing moeten betalen. Met een VAR wordt dergelijke zekerheid gegeven. Met een VAR geeft de Belastingdienst namelijk aan hoe ze inkomsten beoordeelt: als winst uit onderneming, als inkomsten uit dienstverband of als resultaat uit overige werkzaamheden.

Een opdrachtgever zal een opdrachtnemer veelal vragen om een VAR te overleggen. Een opdrachtgever wil immers niet achteraf geconfronteerd worden met naheffingen en boetes van de Belastingdienst, indien de Belastingdienst van oordeel is dat de arbeidsverhouding een fictieve dienstbetrekking betreft.

Verschillende soorten VAR

Er zijn verschillende soorten VAR. Als opdrachtnemer bent u in principe het meest gebaat bij een VAR-wuo. Hiermee ziet de Belastingdienst uw inkomen als winst uit onderneming. Er zijn vier soorten VAR: