De VAR ROW (Resultaat uit Overige Werkzaamheden) biedt een opdrachtgever en opdrachtnemer geen zekerheid over de vraag of zij loonheffingen moeten inhouden en betalen. Dit in tegenstelling tot de VAR WUO (indien aan de voorwaarden is voldaan).

Wel of geen dienstbetrekking?

Ten aanzien van een VAR ROW moet de opdrachtgever zelf toetsen of er wel of geen dienstbetrekking is. Het gevaar schuilt met name in dat indien u als opdrachtgever tot de conclusie komt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking, de Belastingdienst dit achteraf kan corrigeren. In dat geval moeten de opdrachtgever alsnog loonheffingen betalen en kan zij de loonbelasting/premie volksverzekeringen in beginsel op de opdrachtnemer verhalen.

Juridisch advies VAR ROW

Heeft u een VAR ROW als opdrachtnemer of heeft u als opdrachtgever een potentiële opdrachtnemer met een VAR ROW? Wij zijn graag bereid u juridisch te informeren en adviseren over de mogelijke consequenties en juridische issues terzake.

U kunt geheel vrijblijvend contact opnemen met een van onze bedrijfsjuristen.