Heel kort gezegd houdt verrekening in dat twee tegenover elkaar staande (geld)schulden met elkaar worden verrekend. De vorderingen worden tegen elkaar weggestreept.

U kunt echter niet elke vordering zomaar verrekenen. Er geldt een aantal voorwaarden voor verrekening:

Allereerst dient u beiden elkaars schuldeiser en schuldenaar te zijn. Daarnaast moet u een prestatie te vorderen hebben van de ander die beantwoordt aan uw schuld (ofwel: een gelijksoortigheid van prestaties zoals twee geldvorderingen). Hiernaast dient de vordering op de wederpartij opeisbaar te zijn.