Vertegenwoordiging is kort gezegd het bevoegd verrichten van rechtshandelingen namens een ander. ‘Namens een ander’ betekent dat bij vertegenwoordiging niet de vertegenwoordiger zelf, maar de vertegenwoordigde wordt gebonden. Wanneer de vertegenwoordiger een fout maakt, dan is in beginsel de vertegenwoordigde aansprakelijk.

Er bestaan verschillende vormen van vertegenwoordiging, waaronder volmacht en lastgeving.

Volmacht

Vertegenwoordiging op basis van volmacht is in de wet geregeld. Volgens de wet is volmacht de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.