De vervoersovereenkomst is een overeenkomst tot het vervoeren van personen of goederen.

Met betrekking tot het goederenvervoer geeft het burgerlijk wetboek een definitie:

“De overeenkomst van goederenvervoer is de overeenkomst, waarbij de ene partij (de vervoerder) zich tegenover de andere partij (de afzender) verbindt zaken te vervoeren.”

Internationaal wegvervoer

Met betrekking tot het internationaal wegvervoer geldt voor de meeste Europese landen het CMR Verdrag (CMR staat voor ‘Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route’ ofwel het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg).