Een vonnis is een uitspraak van de rechter in een procedure die begint met een dagvaarding.