Vrijwaring is in het recht geen eenduidig begrip. Een vrijwaring is een contractuele bepaling welke veelal gehanteerd wordt om de financiële consequenties van onzekere gebeurtenissen af te dekken en af te wentelen op de wederpartij.